Banner

Royal Monastery of Santes Creus / Highlights / CONFERENCE: LA TROBADA CASTELLERA DE SANTES CREUS (2.10.1997), QUARANTA ANYS DESPRÉS

Highlights
CONFERENCE: LA TROBADA CASTELLERA DE SANTES CREUS (2.10.1997), QUARANTA ANYS DESPRÉS
Start: 10/07/2017  - 

CONFERENCE

LA TROBADA CASTELLERA DE SANTES CREUS (2.10.1997), QUARANTA ANYS DESPRÉS

By Mr. Rafel Català Dalmau, who will speak about his father Pere Català Roca at the Congrés de Cultura catalana.

Day: Saturday, October 7
Time: 17 h. 

Copyright Departament de Cultura. Agència Catalana del Patrimoni Cultural | http://patrimoni.gencat.cat/