Banner

Royal Monastery of Santes Creus / Highlights / European Heritage Days 2017. Free admission to the monument on 7 and 8 October

Highlights
European Heritage Days 2017. Free admission to the monument on 7 and 8 October
Start: 10/07/2017  -  End: 10/08/2017

On the occasion of the European Heritage Days 2017, the Royal Monastery Santes Creus welcomes, on Saturday, October 7 at 5:00 pm, the conference “La trobada castellera de Santes Creus (2.10.1977), quaranta anys després” in charge of Mr. Rafel Català Dalmau.

More information at: 977638329 / santescreus.cultura@gencat.cat

Copyright Departament de Cultura. Agència Catalana del Patrimoni Cultural | http://patrimoni.gencat.cat/